Kulturskolans avancerade program - KAP

För dig som vill satsa mer inom ditt ämne finns Kulturskolans avancerade program i musik, dans och teater. Det kan bli en start till högre studier i ämnet. Du söker KAP-programmen genom inträdesprov. Antagning sker på våren.

 

På den här sidan kan du läsa mer om Kulturskolans avancerade program - KAP:
  • KAP musik
  • KAP dans
  • KAP teaterKAP musik

Du som vill satsa mer inom musik och är mellan13-22 år kan söka till KAP, Kulturskolans Avancerade Program i musik. KAP vill erbjuda dig som ung musiker ett musikaliskt sammanhang där du kan utvecklas och utmanas.
Du får undervisning i ditt huvudinstrument, gruppundervisning i ett bi-instrument och möjlighet till ensemblespel och teori.
Undervisning i huvudämne och biämne kan oftast erbjudas i Kulturskolans alla enheter. Val av ämne och lärare påverkar var man kan erbjudas undervisning.

KAP dans

Du som är mellan 10 och 22 år, har ett stort engagemang för dans och vill fördjupa dina kunskaper kan söka till Kulturskolans Avanverade Program i
dans - KAP dans!

KAP dans ger dig möjlighet att utvecklas konstnärligt och du får många tillfällen att stå på scen. Dels i de egna KAP-föreställningarna men också i många andra sammanhang på olika scener i Stockholm. I undervisningen ingår också improvisation, komposition och koreografi.

För att delta i KAP dans måste du ha hög närvaro, vara engagerad och aktiv under varje lektion samt medverka i föreställningar.

Antagning ske refter en audition.

Dansfördjupning, förberedande kurs för dig mellan 10 och 13 år. Pris:1400:- per termin.
Här får du: två danstillfällen á 1 timme per vecka utveckla din dansförmåga ijazz, modernt och/eller klassisk balett, beroende på vilka ämnen som ges i respektive område medverka i dansföreställningar

KAP 1, för dig mellan 12 och 16 år. Pris: 2000:- per termin.
Här får du: två danstillfällen á 1,5 timme per vecka två helgworkshops per läsår utveckla din dansförmåga ijazz, modernt och/eller klassisk balett, beroende på vilka ämnen som ges i respektive område medverka i dansföreställningar utvecklingssamtal med berörda lärare

KAP 2, för dig mellan 15 och 22 år. Pris: 2000:- per termin.
Här får du: tre danstillfällen á 1,5 timme per vecka utveckla din dansteknik i jazz, modernt och klassisk balett. öka din förmåga att uttrycka dig konstnärligt i de olika stilarna medverka i dansföreställningar utvecklingssamtal med berörda lärare kunskap om stilarnas ursprung och utveckling

Här finns Dansfördjupning och KAP 1 Bromma, Kungsholmen, Medborgarplatsen, Hammarby Sjöstad och Bagarmossen.

Här finns KAP 2 Kungsholmen, Medborgarplatsen och Hammarby Sjöstad.

KAP teater

Du som vill fördjupa dig inom teaterns olika områden; scenframställning, rollanalys, textbearbetning, röst, kroppsmedvetenhet, teaterhistoria, kostym med mera kan söka till KAP teater.

Som KAP-elev går du två gånger i veckan, dels på KAP teater och dels i en "vanlig" teatergrupp i Kulturskolan. KAP-programmet är på tre år. Du har en huvudlärare i teater, men du kommer även att få undervisning av andra pedagoger inom teaterämnet på ordinarie teatertid. Repetitioner kan förekomma även på helger. För att delta i KAP teater måste du ha hög närvaro, vara engagerad och aktiv under varje lektion.

KAP teater 1
Under första året jobbar vi främst med det fysiska teateruttrycket, improvisation och gruppdynamik, utifrån frågan "Vad är teater?"

KAP teater 2
Andra året står våra sinnen i centrum och bland annat jobbar vi med dans, rörelse scenografi och text med utgångspunkt från frågan "Hur?", "Hur kan teater ta sig i uttryck?"

KAP teater 3
Det tredje året jobbar vi med en produktion, en uppsättning av en hel pjäs i större format. Frågan "varför" står i centrum under året, "varför gör vi det vi gör på scenen/sceniskt?

Undervisningen i KAP teater ges i Kulturskolans lokaler bland annat i Hammarby sjöstad, Årsta och Gröndal.

Kostnad 2000 kr/termin