Till Stockholms Stads hemsidaTill Kulturskolans startsida

Musik

No records found

Sång - Kör - Rap 

Sång är glädje, stärker självkänslan och är en viktig del av personlighetsutvecklingen. Att sjunga tillsammans med andra är roligt och utvecklande.

På Kulturskolan kan du få individuella sånglektioner, sjunga i sånggrupp, kör, rockband eller i internetkursen Plej! Sång. Du kan också gå i någon av våra musikalkurser.

1. Välj kurs i den undre listan
2. Klicka på länkarna för detaljer